หลักพิจารณาว่า การกระทำนั้น สมควรทำหรือไม่

Back to บ้านสวนธัมมะ

หลักพิจารณาว่า การกระทำนั้น สมควรทำหรือไม่

Share this post

Back to บ้านสวนธัมมะ