ปุณโณวาทสูตร (โอวาทที่ให้แก่ท่านพระปุณณะก่อนไปยังสุนาปรันตชนบท)

Back to บ้านสวนธัมมะ

ปุณโณวาทสูตร (โอวาทที่ให้แก่ท่านพระปุณณะก่อนไปยังสุนาปรันตชนบท)

Share this post

Back to บ้านสวนธัมมะ