เมื่อมีมหาภัยอันร้ายกาจ เปรียบเหมือนศิลากลิ้งบดสัตว์มาทั้ง ๔ ทิศ ต้องทำอย่างไร

เมื่อมีมหาภัยอันร้ายกาจ เปรียบเหมือนศิลากลิ้งบดสัตว์มาทั้ง ๔ ทิศ ต้องทำอย่างไร

Share this post