พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมสมควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้

พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมสมควรจะได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้

Share this post