ผู้ที่กายก็ออก จิตก็ออก และผู้ที่กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก

Back to บ้านสวนธัมมะ

ผู้ที่กายก็ออก จิตก็ออก และผู้ที่กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก

Share this post

Back to บ้านสวนธัมมะ